Vaticaan onderzoekt homoseksualiteit op Amerikaanse seminaries

De visitatiecommissie die deze maand in opdracht van het Vaticaan alle 229 Amerikaanse seminaries onderzoekt, zal in het bijzonder "bewijzen van homoseksualiteit" proberen te vergaren. Dat meldt de internesite Katholiek Nederland donderdag onder aanhaling van The New York Times.

Belga

De aanleiding voor het strenge onderzoek naar homoseksualiteit is het grootschalig misbruikschandaal dat de Rooms Katholieke Kerk in de VS in een diepe crisis stortte. Een studie van vorig jaar heeft namelijk uitgewezen dat 80 procent van de door priesters misbruikte kinderen jongens waren.

Aan het hoofd van de onderzoekscommissie staat aartsbisschop Edwin O'Brien, militair bisschop in de VS. Hij zei in een weekblad dat "iedereen die betrokken is bij homoseksuele activiteiten of sterke homoseksuele neigingen heeft", niet tot een priesteropleiding zou moeten worden toegelaten.

De apostolische visitatie, zoals het onderzoek wordt genoemd, vindt plaats op alle 229 Amerikaanse seminaries, waar meer dan 4500 studenten zich op het priesterschap voorbereiden. Op ieder seminarie zullen de visitatoren vertrouwelijke gesprekken voeren met professoren, studenten en pas afgestudeerden.