Transportsector schrapt blokkade

Er ligt een voorstel klaar om de brandstofaccijnzen van de transportsector vanaf 2006 een pak sneller terug te betalen. Transportorganisatie UPTR is tevreden en schrapt de voor maandag 19 september geplande blokkade.

Belga

Om de terugbetaling sneller te doen gebeuren wordt onder meer gestart met een elektronisch aangifteformulier dat de huidige papierberg moet terugdringen. Door de inkorting van de terugbetalingstermijn moet de transportsector meer financiële ademruimte krijgen. Het voorstel werd uitgewerkt door staatssecretarissen Hervé Jamar, Vincent Van Quickenborne en Peter Vanvelthoven.

Toen de regering vorige week een reeks maatregelen aankondigde, voelde de transportsector zich in de kou gezet. Transportorganisatie UPTR (Unie van Professionele Transporteurs en Routiers) dreigde met een blokkade in Brussel. Daarop werden staatssecretarissen Jamar, Van Quickenborne en Vanvelthoven door de regering gemandateerd om een oplossing te vinden voor de nijpende problematiek van de terugbetalingstermijnen van de accijnzen op professionele diesel.

Momenteel bestaat er in ons land een mechanisme van prefinanciering. Daarbij betalen de transportfirma's hun accijnzen aan de pomp en krijgen zij meer dan een half jaar later een terugbetaling van de overheid. Nu duurt het nog zes maanden voor de tergubetalingsaanvragen verwerkt zijn en nog eens 40 dagen voor effectieve terugbetaling aan de transportfirma's. Door de hoge brandstofprijzen werd die situatie voor de transportsector steeds moeilijker. Zij drongen daarom fel aan op een inkorting van de terugbetalingstermijn.

De staatssecretarissen werkten een voorstel uit dat de terugbetalingstermijn moet inkorten van zes maanden en veertig werkdagen tot een maand en twintig werkdagen. Dat moet gerealiseerd worden door de oprichting van een elektronisch aangifteformulier. Vanaf volgend jaar zullen transportfirma's hun terugbetalingsaanvraag dus elektronisch kunnen invullen. Door de automatisering van het systeem worden ambtenaren vrijgemaakt die kunnen ingezet worden voor een betere fraudebestrijding.