Vlaamse regering kent zeevissers volgende week steun toe

De Vlaamse regering zal volgende week vrijdag vier beslissingen nemen om de crisis in de zeevisserij te temperen. Financiële steun is daar nog niet bij. Daarvoor wil minister-president Yves Leterme de begrotingsbesprekingen afwachten. En vooral afwachten hoeveel geld Europa kan bieden.

Belga

Leterme heeft woensdag en donderdag de eurocommissaris voor visserij Joe Borg ontvangen in Oostende en Zeebrugge. Na afloop gaven beide heren zicht op de steunmaatregelen voor de visserij. Zij zijn het erover eens dat de zeevisserij in een structurele crisis zit, die met de hoge olieprijzen enkel duidelijk zichtbaar wordt. Compensaties voor de olieprijs staan dan ook niet op het programma, wel ingrepen om de sector diepgaand te herstructureren.

Volgende week vrijdag zal de Vlaamse regering beslissen om vissers toe te staan met een hoger motorvermogen te vissen, zodat ze dat efficiënter kunnen doen. Ook komen er drie ingrepen om beter gebruik te kunnen maken van de vangstquota die België krijgt toegewezen van 'Europa'. Zo moet ondermeer beter vermeden worden dat vangstquota in handen komen van Franse of Nederlandse vissers.

De Europese Commissie van haar kant zet haar subsidiepot (EU-visserijfonds) open voor vissers die energiezuiniger motoren of voor vissers die op energiezuiniger vistechnieken willen overschakelen. Volgens Leterme liggen in dat laatste kansen voor Belgische vissers, die dikwijls de boomkorf-techniek hanteren.

De Commissie zal binnenkort wellicht ook lidstaten te toestemming geven iets meer staatssteun toe te kennen aan vissers. In deze ingreep is Leterme maar matig geïnteresseerd. Volgens hem zijn structurele maatregelen beter. De Commissie zal de komende weken of maanden met een voorstel komen voor 'nationale herstructureringsplannen'. Die plannen zullen voornamelijk gaan over een beter evenwicht tussen de vangstcapaciteit en de vangstquota. Lees: het al dan niet tijdelijk uit de vaart nemen van schepen. Een aantal Vlaamse reders is hierin geïnteresseerd. Het zou gaan om zo'n 15 procent van de 120 Vlaamse vissersschepen. Momenteel is voor zo'n stopzetting een subsidie voorzien, waarvan de Europese en de Vlaamse overheid elk de helft betalen. Leterme wil dat Europa zeventig procent betaalt, zodat voldoende schepen in aanmerking kunnen komen, binnen het beperkte Vlaamse budget.