VN-top: meningen verdeeld

Veel waarnemers bestempelden de slottekst van de Millenniumtop in New York woensdag als een 'mislukking', of een 'maat voor niks'. Niets van dat negativisme bij de politici.

Belga

"Sommigen zien het glas als half leeg, ik zie het liever als half vol", liet eurocommissaris voor Ontwikkelingshulp Louis Michel optekenen. VN-ondersecretaris Sashi Tharoor ging nog een stapje verder. "Het glas is niet volledig vol, maar toch meer dan half vol", luidde het.  Tharoor had niet de indruk dat de 191 VN-lidstaten te weinig bereikten in de hervorming van de volkerenorganisatie en de armoedebestrijding. "Het is zoveel als waarover de wereld een akkoord kon bereiken", aldus de Indiër die een van de "coming men" is in de VN. "En misschien wordt het morgen wel meer".  In officiële publicaties was deze VN-top aangekondigd als "een kans van eens in een generatie". Tharoor had het over "een mijlpaal, maar geen bestemming". "De slotverklaring is een waardevolle basis waarop we verder kunnen bouwen", klonk het. 

Begin deze week leek een compromis verder weg dan ooit. Dinsdagavond kwam plots toch een vergelijk uit de bus. Volgens Tharoor zorgde de aankomst van de staats- en regeringsleiders in New York en de daarmee gepaard gaande druk voor een kentering. Het deed de VN-ambassadeurs een tandje bijsteken. Belgisch eurocommissaris Michel en premier Guy Verhofstadt sloten zich aan bij die analyse.  Verhofstadt reageerde op de kritiek van ngo's als zou wat inzake ontwikkeling in het slotdocument staan, "allemaal reeds op papier staan, en zelfs iets minder". "De Millenniumdoelstellingen zijn herbevestigd", aldus de Belgische eerste minister. "En eigenlijk gaat het niet meer om de versterking of het opnieuw definiëren van die doelstellingen. De vraag moet nu luiden hoe we ze gaan realiseren". 

Verhofstadt noemde het principe van verantwoordelijkheid van de VN en de ganse internationale gemeenschap in gevallen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid "het meest belangrijke punt" in de slotverklaring. Het meest ontgoocheld toonde hij zich over het feit dat de hervorming van de VN-Veiligheidsraad op de lange baan is geschoven.  "De Veiligheidsraad is nu een achterhaald orgaan dat dateert uit de tijd van de Koude Oorlog", aldus de premier. "Hoe kan je vandaag de wereld besturen als continenten als Afrika en Latijns-Amerika niet in de raad vertegenwoordigd zijn?". Verhofstadt zei te vrezen dat de hervorming van de Veiligheidsraad "wat vergeten zal worden", terwijl de raad voor veel zaken in de VN een sleutelrol behoudt.