Grote verschillen tussen ziekenhuizen op intensieve zorgen

Er bestaan grote verschillen tussen de medische praktijken op de diensten intensieve zorgen van de Belgische ziekenhuizen. Dat blijkt uit een rapport van het Riziv.

Belga

De meerkost van die verschillen wordt geraamd op 1,9 miljoen euro op anderhalf jaar.

Op basis van gegevens uit de periode 2001-2004 werd nagegaan hoe het zat met de reanimatiebehandelingen na een operatie op de afdelingen intensieve zorgen. Doel was ziekenhuizen op te sporen die deze dure behandelingen te vaak toepassen.

De belangrijkste reanimatietoepassingen zijn kunstmatige beademing, niet-invasieve monitoring (het hartritme van de patiënt bewaken via op de borstkas gekleefde elektroden die verbonden zijn met een waaktoestel) en invasieve monitoring (het hartritme bewaken met een toestel waarbij er ook binnenin de bloedvaten buisjes zijn aangebracht).

Wat betreft de hartoperaties (bypass en klepoperaties) springen vooral de grote verschillen in beademingsduur in het oog. Bij een bypassoperatie varieert het aantal patiënten dat twee of meer dagen wordt beademd van 5 tot 95 procent naar gelang het ziekenhuis. Bij klepoperaties van 16 tot 96 procent. Ook bij invasieve monitoring werden grote verschillen vastgesteld.

De evaluatie van 33 andere ingrepen toont vooral grote verschillen op het vlak van monitoring. Zo worden in sommige ziekenhuizen patiënten systematisch aan de monitor gelegd in situaties waarin dat normaal niet hoeft. Of de bewaking wordt er systematisch verlengd tot twee dagen, waar de meeste ziekenhuizen zich beperken tot één dag.

Zo controleren de afwijkende ziekenhuizen voor bijvoorbeeld kleinere ingrepen (keizersnede, discushernia) tot 70 keer meer patiënten met de monitor. Bij zwaardere operaties (heup-of knieprothese) varieert het percentage monitoring van 5 tot 70 procent.

Bovendien concentreerden de afwijkingen binnen een ziekenhuis zich meestal bij één chirurgisch specialisme. Dit wijst er mogelijk op dat de chirurg zelf invloed heeft op het vaker of langer toepassen van reanimatiebehandelingen.

De meerkost van de praktijkverschillen wordt geraamd op 1,9 miljoen euro op 1,5 jaar. Het Riziv komt aan dat bedrag door per ziekenhuis en per ingreep het verschil te maken tussen de reële uitgaven voor de reanimatiebehandelingen en de gemiddelde uitgaven.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer