Uitbaters "Gelukkige Kind" vrij door verjaring feiten

De Brusselse strafrechtbank heeft de uitbaters en een personeelslid van het opvangtehuis voor geplaatste kinderen "Het Gelukkige Kind" in Koningslo (Vilvoorde) op grond van verjaring vrijgesproken van slagen en verwondingen aan hun residenten.

Belga

De uitbaters werden wel schuldig bevonden aan een aantal financiële inbreuken.

De rechtbank vond dat die financiële inbreuken, valsheden, misbruik van vertrouwen en oplichting, die hun oorsprong vonden in een gebrekkige boekhouding, niet meer moesten bestraft worden omdat de "redelijke termijn" daarvoor ruimschoots overschreden was. De gewezen uitbaters Jean-Marie C. (58) en Simonne S. (65) moeten er wel de Vlaamse gemeenschap een schadevergoeding van 14.116 euro voor betalen.

Om die overschrijding van de redelijke termijn aan te tonen, wees de rechtbank er onder meer op dat het dossier twee jaar bij het openbaar ministerie was blijven liggen zonder dat er ook maar iets mee gebeurde en dat de beklaagden zelf op geen enkel moment vertragingsmanoeuvres hebben uitgevoerd. Het openbaar ministerie had voor de gewezen uitbaters vier jaar cel met uitstel gevorderd en de ontzetting uit al hun rechten gedurende tien jaar en één jaar cel met uitstel voor het gewezen personeelslid.

Over de talrijke klachten van herhaaldelijke slagen heeft de rechtbank zich niet uitgesproken omdat die, zo las voorzitter Simon Cardon de Lichtbuer voor, op één na niet exact in de tijd konden geplaatst worden. Vermits er twijfel bestaat over het tijdsstip van de feiten, kunnen ze ook allemaal verjaard zijn.

De rechtbank gaf wel een sneer naar de beklaagden in verband met de "systematische psychische vernederingen" die de kinderen duidelijk moesten ondergaan, maar die niet strafbaar zijn. Zo moesten de bedplassers buiten in de kou zelf hun vuile lakens uitwassen.