Wegenvignet in Wallonië: VLD pleit voor uniform systeem

De VLD vindt bij monde van Vlaams parlementslid Annick De Ridder dat de eenzijdige invoering van een wegenvignet door Wallonië niet kan.

Belga

Ze vraagt wel dat Vlaanderen zo snel mogelijk met Wallonië overlegt over een uniform systeem van wegenvignetten, dat de huidige verkeersbelasting moet vervangen. Voor de VLD moet de invoering van een wegenvignet er toe leiden dat de buitenlanders meebetalen voor de aanleg en het onderhoud van het wegennet, zonder dat dit resulteert in een belastingsverhoging voor de Vlamingen.

"Daarom moeten de verkeersbelasting en wegentaks afgeschaft worden", zegt De Ridder. Zij stelt dat een eenzijdige maatregel van Waalse kant een nieuwe transfer van Vlaams belastingsgeld naar Wallonië zou betekenen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer