Diabetes komt veel meer voor dan verwacht

Afgelopen jaar trokken 1.500 Limburgers naar de huisarts om zich vrijwillig te laten screenen op suikerziekte. Maar liefst 234 patiënten (1 op 7) bleek na onderzoek effectief diabeet. “Dat cijfer ligt opvallend hoog. Internationale studies spreken doorgaans over een opsporingscijfer van “slechts” 1 op 20,” zegt Marleen Dethier van de Limburgse Apothekersbond.

jforier

In België is ongeveer 5% van de bevolking suikerziek, maar de helft van de suikerlijders weet niet dat hij de ziekte heeft. Er bestaan twee soorten suikerziekte. Type I patiënten kampen met vlug herkenbare symptomen zoals vermoeidheid, veel dorst, veel plassen en gewichtsverlies. Zij raadplegen doorgaans vlug een arts. Bij type II diabetes, ook wel ouderdomsdiabetes genoemd, kent de aandoening dikwijls een lang verloop.

“In het begin zijn er vaak geen klachten. De diagnose wordt gemiddeld pas na 5 jaar gesteld. Ondertussen is er onomkeerbaar letsel aan bijvoorbeeld ogen, nieren of bloedvaten aangericht,” legt Dethier uit. Om type II patiënten in een vroeger stadium op te sporen, startte apotheker Eddy Foulon eind 2003 samen met de stuurgroep Gezondheid van de regio Bocholt, Bree en Meeuwen-Gruitrode een lokaal project rond diabetesscreening, later Diabetest genoemd. Dat project werd vorig jaar uitgebreid naar 22 van de 44 Limburgse gemeenten.

“Alle inwoners van de gemeenten ontvingen een folder met richtlijnen om het eigen risico-profiel te bepalen want een hoge bloeddruk of een overgewicht verhogen de kans op diabetes,” aldus Dethier. 1.500 Limburgers zochten daarop hun huisarts op. Uiteindelijk werd bij één patiënt op zeven de diagnose gesteld. “In internationale studies gaat men meestal uit van 1 persoon op 20. Vermoedelijk ligt ons cijfer zo hoog omdat de opsporingswijze erg efficiënt is.” Ondertussen toont ook de Vlaamse gezondheidsadministratie interesse en wordt bekeken of het haalbaar is om de opsporingsmethode op termijn uit te breiden naar heel Vlaanderen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer