KBC, Fortis en Dexia misleiden consument

"KBC, Fortis en Dexia proberen in hun reclame bewust de consument te misleiden". Dat zegt Test-Aankoop.

Belga

De consumentenorganisatie heeft vier reclameboodschappen, die de banken gebruiken om hun beleggingsproducten aan de man te brengen, aangeklaagd bij de Commissie voor het Bank- en Assurantiewezen (CBFA), de commissie die erover moet waken dat de reclame de spaarder niet om de tuin leidt.

De slogan van Fortis "2 keer 5%, zonder zorgen? " neemt een loopje met de waarheid. De kans is volgens Test-Aankoop heel klein dat een belegger spontaan kan inschatten dat het product waarvoor hier reclame wordt gemaakt, over een periode van acht en een half jaar wellicht slechts een nettorendement van 0,8 % zal opbrengen. De analisten van Budget Week hebben becijferd dat de kans waarbij dit scenario zich voordoet 8 op 10 bedraagt.

Ook de reclame van KBC "Veiligheid en hoog rendement. Is die combinatie mogelijk ? Ja. Safety Booster 1 bewijst het meer dan één keer" kan volgens de consumentenorganisatie niet door de beugel. Volgens Test-Aankoop promoot de bank eigenlijk een hoogst onzekere belegging in dollar.

Dexia gaat over de schreef met "9 % bruto na 3 maanden, perfect mogelijk... en zonder enig risico !" "De bank gebruikt met veel ronkende woorden een mechanisme waarin een kat haar jongen niet meer vindt en waarvoor liefst zes kansen op tien bestaan dat het uiteindelijk op twaalf jaar slechts een globaal nettorendement van 0,6 % zal opleveren", schrijft Test-Aankoop.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer