Vlaamse regering wil gewesten rond tafel voor wegenvignet

De Vlaamse regering treedt minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) bij in haar standpunt over de invoering van een wegenvignet in Wallonië.

Belga

Dat meldt de woordvoerster van de minister dinsdagmiddag.

Het standpunt houdt in dat er verontwaardiging is over het feit dat Wallonië geen overleg pleegde over de invoering van het vignet. De minister en de Vlaamse regering, die dinsdag bijeenkwam in het kader van de begrotingsopmaak, zullen het initiatief nemen om de drie gewesten rond de tafel te krijgen.

Ze gaan alvast niet mee in de timing die Waals Mobiliteitsminister Michel Daerden vooropstelt. Die wil het vignet invoeren vanaf 1 januari volgend jaar. Dat zou volgens de woordvoerster van de minister niet haalbaar zijn en neerkomen op improvisatie.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer