Brandstofprijzen: vakbonden reageren positief

De vakbonden reageren positief op de energiemaatregelen van de federale regering, maar vragen een structurele aanpak van het energievraagstuk.

Belga

Zowel ABVV als ACV vinden de verhoogde tussenkomst van het stookoliefonds een goede maatregel. Ook de mogelijkheid van een gespreide betaling wordt door het ABVV positief onthaald. Beide vakbonden zijn ook tevreden met de stimulerende maatregelen voor een duurzaam energiegebruik, zoals de oprichting van een energiebesparingsfonds.

Voor het ACV moeten deze maatregelen bijgestuurd worden om meer sociaal zwakkeren te bereiken. Zo pleit de vakbond voor een derdebetalerssysteem voor investeringen in rationeel energiegebruik.

Het ABVV vraagt de regering ook om de fiscale aftrek voor verplaatsingskosten te verhogen voor werknemers die met de auto naar het werk moeten gaan. De socialistische vakbond vindt ook dat de petroleumsector moet bijdragen om deze maatregelen te financieren.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer