Leterme positief over voorstellen Vande Lanotte

Vlaams minister-president Yves Leterme reageert positief op het voorstel van toekomstig sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte om het werkgelegenheidsbeleid volledig over te hevelen naar de gewesten.

Belga

Leterme vraagt wel dat gewesten die een succesvol werkgelegenheidsbeleid voeren daarvoor financieel beloond worden.

Vande Lanotte stelt in zijn intentieverklaring voor om het werkgelegenheidsbeleid en de financiering ervan te regionaliseren. Leterme is het eens met die stelling. In zijn oproep tot "verantwoordelijk federalisme" op 11 juli had hij ook al gepleit voor meer socio-economische hefbomen voor de gewesten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer