Vervotte en provincies sluiten protocol af rond welzijn

Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte gaat nauwer samenwerken met de vijf Vlaamse provincies rond het welzijnsbeleid. De minister en de provinciebesturen hebben daarover dinsdag een protocol ondertekend.

Belga

Dat legt de nadruk op de rol van de provincies in de uitbouw van bovenlokale netwerken.  Het is het eerste protocol tussen een Vlaams minister en de provinciebesturen. Het document versterkt niet alleen de erkenning van de rol die provincies spelen in het welzijnsbeleid, het moet vooral zorgen voor duidelijke afspraken tussen de verschillende beleidsniveaus.  De provinciebesturen moeten niet alleen zorgen voor bovenlokale netwerken, ze moeten ook de nodige impulsen voeren die experimenten en nieuwe methodieken rond welzijnsbeleid mogelijk maken. Ze moeten ook meehelpen aan een optimale planning aan voorzieningen in de welzijnsector. 

Vanuit het protocol zullen vier convenanten afgesloten worden, rond de gehandicaptensector, lokaal sociaal beleid, oudermishandeling en -behandeling en integrale jeugdhulp.  De provincies functioneren al langer als een soort overlegorgaan in het gehandicaptenbeleid. Het convenant rond zorgregie in de gehandicaptensector bevestigt die rol. Het overleg moet de registratie van de zorgvraag en de zorgbemiddeling op elkaar afstemmen. 

Het convenant rond lokaal sociaal beleid zal de provincies de opdracht geven om het zorgaanbod in kaart te brengen. Heel wat gemeenten vragen meer gegevens inzake zorgaanbod voor de opmaak van hun lokaal sociaal beleid. De sociale kaart moet hen die geven.  Inzake oudermishandeling en ouderenbehandeling moet de convenant zorgen voor een goede samenwerking tussen het Vlaams meldpunt en de provinciale steunpunten, zodat preventie en de behandeling van klachten verbeterd kunnen worden. Een vierde convenant moet ervoor zorgen voor een sluitender netwerk rond jeugdhulp, zodat niemand nog door de mazen van het net glipt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer