Bourgeois veegt sponsors van VRT-scherm

Sponsors en commerciële derden van VRT-programma's krijgen het wellicht moeilijker om nog met hun logo op het scherm te verschijnen. Dat is één van de opvallende maatregelen in het ontwerpdecreet over de VRT van Vlaams mediaminister Geert Bourgeois (N-VA), dat deze dagen besproken wordt binnen de Vlaamse meerderheid.

Belga

De Morgen kon de ontwerpversie inkijken. Artikel 29 stipt uitdrukkelijk aan: "Als de programma's die door de VRT worden uitgezonden een coproductie of cofinanciering zijn, wordt de naam van de coproducent of cofinancier in de begin- of eindgeneriek op dezelfde wijze vermeld als de naam van de overige medewerkers aan het programma, zonder enige vermelding van logo, product, merk of dienst. De schermvermelding van de coproducent of cofinancier in de aankondiging is verboden." En dan nog moet het om effectieve hulp gaan, zeker niet om "meer bekendheid te geven aan naam, handelsmerk, imago, activiteit of realisaties van de coproducent of cofinancier". Immers, zo besluit datzelfde artikel, "markgerichte samenwerking wordt uitgesloten".

Het is maar een van de vele maatregelen waarmee Geert Bourgeois de openbare omroep meer "openbaar" wil maken, en minder commercieel. Meer een zaak ook van de Vlaamse gemeenschap, en de Vlaamse overheid. Vandaar dat de VRT een nieuw juridisch statuut zou moeten krijgen dat past in het kader van het Beter Bestuurlijk Beleid.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer