Dienstregeling De Lijn in problemen door zone 30

De dienstregelingen van de bussen van De Lijn staan onder spanning. Met de invoering van de zone 30 in de buurten van scholen is de aangeduide regeling niet meer realistisch. De Lijn-Limburg gaat daarom een prioriteitenlijst opstellen van trajecten waar het meeste problemen zijn. Op langere termijn hopen ze met busbanen en het beïnvloeden van verkeerslichten het openbaar vervoer nog vlotter te laten verlopen.

dswartenbroekx

Vanaf de start het nieuwe schooljaar werd meteen duidelijk dat het invoeren van de zone 30 in de omgeving van alle scholen ook de busregeling in de war stuurde. "Donderdag 1 september kregen we al meldingen van busbestuurders die in tijdsnood kwamen door deze extra snelheidsbeperking," vertelt Sonja Loos, woordvoerdster van De Lijn-Limburg. De vrouw benadrukt wel dat de busmaatschappij zeker niet tegen de invoering van deze verkeersveilige snelheidsbeperking is. "Voor onze dienstregeling - die al langer onder spanning stond - brengt het uiteraard wel extra problemen met zich mee. De maximumsnelheden werden de laatste jaren al vaker verlaagd. Telkens moesten de rijtijden worden aangepast. De problemen met de zone 30-regel waren dus voorspelbaar."

Aan de hand van de dagverslagen van de chauffeurs probeert De Lijn-Limburg de zaak nu zo goed mogelijk op te volgen. In deze dagverslagen noteren de chauffeurs de problemen en geven ze suggesties om die op te lossen. "Eind deze maand hopen we klaar te zijn met een prioriteitenlijst zodat we de trajecten waar de problemen het grootst zijn het eerst kunnen aanpakken. Op kortere termijn is dat niet haalbaar omdat we toch eerste een duidelijk beeld moeten krijgen van de nieuwe knelpunten door de zone 30-regel," aldus nog de woordvoerdster.

Van de Vlaamse overheid krijgt De Lijn-Limburg extra middelen. "Geld dat we nodig hebben om op korte termijn de problemen op te lossen. Want door de verschillende snelheidsbeperkingen zijn de chauffeurs ook langer onderweg." Wat De Lijn-Limburg nu in eerste instantie gaat doen zijn de rijtijden zoals ze werkelijk zijn opmeten. Pas dan kunnen op grote schaal aanpassingen gebeuren aan de tijdsregeling zoals vermeld in de bushokjes en boekjes. "Op lange termijn zoeken we samen met de wegbeheerder naar oplossingen door het oprichten van werkgroepen. Om de doorstroming van onze bussen te garanderen willen we in de toekomst nog meer busbanen en beïnvloeding van verkeerslichten." Door de combinatie vlotte doorstroming en correcte uurregeling hoopt De Lijn nog meer passagiers aan te trekken.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer