Chauffeurs De Lijn voeren voorlopig geen actie

De chauffeurs van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn voeren voorlopig geen actie. Dat heeft Jan Coolbrandt, nationaal secretaris van de CCOD Vervoer, dinsdagavond laten weten in een persbericht.

Belga

De vakbonden en directie van De Lijn kwamen dinsdag bijeen om de rij- en rusttijden van de chauffeurs te bespreken. "Er werd afgesproken om de beschikbare 9,6 miljoen euro uitsluitend te gebruiken om de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs te verbeteren", aldus Coolbrandt. "Op basis van een volledige inventaris van de probleemlijnen per entiteit werden de budgetten toegewezen. Het gaat voor Antwerpen over een bedrag van 2,5 miljoen euro, voor Limburg over 0,75 miljoen euro, voor Brabant over 1,3 miljoen euro, voor West-Vlaanderen over 1,4 miljoen euro en voor Oost-Vlaanderen over 2,1 miljoen euro". Een bedrag van 1,4 miljoen euro wordt voorlopig nog niet verdeeld, maar dat wordt wel gereserveerd voor latere bijsturingen.

"De eerste verbeteringen zullen echter pas vanaf 1 januari 2006 op het terrein merkbaar zijn aangezien er pas vanaf 2006 geld ter beschikbaar zal zijn", luidt het nog.

Omdat de directie zich tot deze afspraken heeft verbonden in een protocol en pas eind september de concrete aanpak per entiteit kan worden geëvalueerd, plannen de vakbonden voorlopig dus geen acties.

Ook willen de chauffeurs naar aanleiding van de berichten in de media via hun vakbonden benadrukken dat De Lijn op dit ogenblik organisatorisch niet klaar is om rolstoelgebruikers daadwerkelijk te helpen bij het in- en uitstappen, aldus nog Coolbrandt. "Het is pas op 1 maart 2006 dat alle noodzakelijke schikkingen en afspraken in orde zullen zijn", luidt het. "Uiteraard mogen de rolstoelgebruikers op de hulp van de chauffeurs rekenen, maar alleen in de mate van het mogelijke."

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer