Voka positief over voorstel Vande Lanotte, maar wil ook stap zetten in fiscaliteit

Het Vlaams netwerk van ondernemingen Voka zegt "aangenaam verrast" te zijn door de voorstellen van Johan Vande Lanotte om het werkgelegenheidsbeleid meer op maat van de gewesten te voeren. Voka vraagt dat ook inzake fiscaliteit stappen gezet worden om de gewestelijke autonomie te vergroten.

Belga

Voor Voka is de overheveling "de logica zelve", want de arbeidsmarktsituatie in Vlaanderen en Wallonië is totaal verschillend. Zo is de werkloosheidsgraad beduidend hoger in Wallonië, heeft het zuiden van het land relatief meer te kampen met een hoge werkloosheid bij jongeren, daar waar in Vlaanderen de werkloosheid bij ouderen het prioritaire probleem is.

De overdracht van het totale werkgelegenheidsbeleid naar de gewesten is ook voor de hand liggend, omdat deze bevoegdheid in het verlengde ligt van andere bevoegdheden zoals het vormings- en onderwijsbeleid.

Tegelijkertijd wijst Voka er op dat er naast het tewerkstellingsbeleid ook nood is aan het voeren van een eigen economisch beleid. De fiscaliteit is een belangrijk instrument om een dergelijk tewerkstellings- en economisch beleid te voeren. De gewestelijke autonomie inzake de ondernemingsfiscaliteit moet bij een volgende ronde in de staatshervorming aan bod komen.

Voka wenst een zekere mate van solidariteit te behouden. Deze solidariteit moet echter transparant zijn. De solidariteitsstroom moet ook duidelijk aangewend worden om de economische dynamiek van het ontvangende gewest te versterken en beperkt in tijd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer