Asielzoekers komen op straat voor hun rechten

Naar schatting 800 asielzoekers en hun sympathisanten hebben vrijdag in Brussel actie gevoerd om te protesteren tegen de uitwijzing van kandidaat-vluchtelingen wier asielaanvraag werd afgekeurd, maar die nog een procedure voor de Raad van State hebben lopen. De manifestanten verzamelden omstreeks 14 uur voor het opvangcentrum van het Klein Kasteeltje. Vandaaruit ging het naar de kantoren van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, en die van de dienst Vreemdelingenzaken, in het centrum van de hoofdstad.

Belga

Ze eisen "rechten voor asielzoekers" en verzetten zich tegen een overeenkomst tussen de dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil. Dat akkoord dateert van begin augustus en laat de arrestatie en uitwijzing toe van asielzoekers met een procedure bij de Raad van State.