9 op 10 Vlaamse leerkrachten tevreden, maar 1 op 3 heeft stress

Negen op de tien Vlaamse leerkrachten staat volgende week tevreden en gemotiveerd voor de klas, maar een op drie heeft toch last van stress wegens het werk.

Belga

Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor, een initiatief van de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV), het overlegplatform van werkgevers en werknemers in Vlaanderen.

De 125.000 Vlaamse leerkrachten scoren hiermee beter dan het gemiddelde, want een op de vijf Vlaamse werknemers kampt met motivatieproblemen. Toch zegt een op de drie leerkrachten werkstress te hebben. Ze moeten abnormaal lang recupereren van hun arbeidsprestaties en lopen een verhoogd risico op gezondheidsproblemen.

De "uitgebluste leerkracht" bestaat namelijk ook. "Als leerkrachten met werkstress daarenboven geconfronteerd worden met motivatieproblemen, lopen ze op termijn een sterk verhoogd risico om uit het arbeidsproces te verdwijnen", concludeert de Vlaamse werkbaarheidsmonitor. "Dit is voor zowat 5,6 pct van de leerkrachten het geval. Deze mensen zijn bijna volledig uitgeblust. Voor hen is de job niet meer boeiend, alleen maar vermoeiend. Hen aan de slag houden zal extra inspanningen vergen."

De SERV heeft begin 2004 zo'n 12.000 werkende Vlamingen, onder wie ongeveer 900 leerkrachten, bevraagd in het kader van de studie "Werkbaar werk in Vlaanderen", een van de doelstellingen van het Pact van Vilvoorde van 2001, waarin de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering een aantal doelstellingen voor 2010 vastlegden in verband met de kwaliteit van werk en leven. De enquête zou begin 2007 opnieuw moeten worden uitgevoerd, zegt Ria Bourdeaud'hui van de SERV.