Officiële rentree op 11 oktober, maar politieke activiteit eind augustus al

Er komt dit jaar zeker geen vervroegde politieke rentree. De beleidsverklaring vindt zoals gebruikelijk de tweede dinsdag van oktober plaats.

Belga

Hoewel het nieuwe politieke seizoen minder chaotisch dan vorig jaar uit de startblokken zal schieten, zal er aan hete hangijzers geen gebrek zijn. Er is de opmaak van de begroting 2006, de discussie over de eindeloopbaan, de financiering van de sociale zekerheid, de liberalisering van de elektriciteitsmarkt en de vluchten van en naar Zaventem.

De Wetstraat schiet meestal eind augustus wakker uit haar zomerslaap. Dat gebeurt ook nu weer. Een aantal Franstalige partijen houdt eind augustus, begin september een zomeruniversiteit. De fractiedagen van zowat alle Vlaamse partijen zijn voor later: half en eind september.

Het partijbestuur van de N-VA stak in augustus al de koppen bij elkaar. Bij het Vlaams Belang wordt volgende maandag voor de eerste keer vergaderd. Bij zowat alle andere partijen is dat een week later of ten laatste begin september. Uitzondering is de sp.a, dat pas op 19 september het eerste partijbureau samenroept.

De Vlaamse partijen organiseren in de loop van de maand september ook hun fractiedagen. Bij de VLD is dat op 30 september en 1 oktober in Oostende. De sp.a doet het van 11 tot 13 september in Nieuwpoort. De CD&V komt op 15 en 16 september samen in Aalst. De verschillende fracties van het Vlaams Belang komen apart samen. De fractie uit de Senaat en die van het Vlaams parlement trekken zelfs naar het buitenland, respectievelijk Dublin en Londen. Spirit komt half september (van 12 tot 14/9) in Lanaken samen, de N-VA voorziet 22 en 23 september. Groen! organiseert het laatste weekend van augustus haar zomerweekend. Eind september zijn er de fractiedagen.

De Franstalige partijen beginnen vroeger aan het nieuwe politieke jaar. Zowel PS, cdH als Ecolo komen de laatste week van augustus al samen voor een "zomeruniversiteit", "een ecologische ontmoetingsdag" of een "zomerdag". De MR doet het een week later, begin september in Saint-Hubert.

De eerste federale ministerraad is voor vrijdag 2 september voorzien. Daarvoor zien regeringsvertegenwoordigers en de sociale partners elkaar al een eerste keer om de discussie over de (einde)loopbaan in werkgroepen voort te zetten.

Het dossier is één van de hoofdbekommernissen van de ploeg-Verhofstadt II. Voor het zomerreces effenden een aantal werkgroepen al het pad. In het najaar komt echter het moment van de waarheid.

In regeringskringen wordt gehoopt dat de sociale partners eruit geraken. Sommigen hopen op een gedetailleerd akkoord, anderen zien vooral een kaderakkoord tot stand komen met maatregelen die gespreid worden in de tijd en waarvan de verschillende onderdelen geconcretiseerd en geïntegreerd zouden worden in interprofessionele akkoorden.

Zoals gebruikelijk werkt de regering in september en begin oktober ook aan de opmaak van de begroting voor het volgende jaar. Minister van Begroting Johan Vande Lanotte kondigde op de laatste ministerraad in juli aan dat ook de grote lijnen voor het budget 2007 al zullen worden vastgelegd.

In de beleidsverklaring van 11 oktober zal premier Verhofstadt het hoogstwaarschijnlijk ook hebben over de elektriciteitssector. Na het overnamebod van Suez op Electrabel wil de regering immers sleutelen aan de verdere liberalisering van de markt.

Ook het dossier van de nacht- en dagvluchten in Zaventem komt weer op de regeringstafel te liggen. De regering zou wel nog tot oktober kunnen wachten om knopen door te hakken. De kans dat de Vlaamse en Brusselse regeringen eerder tot een akkoord komen, lijkt immers eerder klein.