Toenemende vraag naar lessen tegen vloeken in Nederland

De Nederlande Bond tegen het Vloeken heeft zijn handen vol aan het geven van gastlessen tegen vloeken op scholen.

Belga

Steeds meer scholen in het basis- en voorgezet onderwijs hebben behoefte aan de bijsturing van de taal van hun leerlingen. Dat zei een woordvoerder van de bond vrijdag naar aanleiding van een bericht in het Friesch Dagblad.

De bond gaf afgelopen schooljaar meer dan driehonderd van dit soort lessen. Dat waren er in 2001 nog maar 120. De zegsman van de bond schrijft deze groei toe aan de interesse in normen en waarden van de laatste paar jaar. "In de jaren negentig was er vooral veel aandacht voor persoonlijke vrijheid. Nu kijkt iedereen meer naar de grenzen van die vrijheid".

Behalve lessen aan de leerlingen bezoeken de gastdocenten ook ouderavonden van scholen om ouders te informeren. De Bond tegen het Vloeken wil door middel van mailing-acties ook scholen benaderen in regio's waar nu nog weinig belangstelling voor de antivloeklessen is.

Ook bij sportclubs probeert de Bond tegen het Vloeken in hun ogen onwenselijk taalgebruik aan te pakken. Vooral voetbalverenigingen plaatsen borden met oproepen om niet te vloeken of te schelden.