"Bijbel legde basis voor zevendagenweek"

De Bijbel heeft de basis voor de zevendagenweek gelegd. Tot die conclusie is Jack Sasson, professor Joodse Studies aan de gerenommeerde Vanderbilt Universiteit in Nashville, gekomen, aldus KerkNet Vlaanderen zondag.

Belga

In de Bible Review boog Sasson zich over de vraag hoe we tot de bestaande tijdsindeling van weken, dagen, minuten, seconden gekomen zijn. Daarbij had hij vooral oog voor de invloed van het boek Genesis.

"God riep dagen, maanden en jaren in het leven. De dag is gebaseerd op de rotatie van de Aarde, de maand op de relatie van de Maan met de Aarde en het jaar op de relatie van de Zon met de Aarde (...) Maar de week is iets helemaal anders", zo citeerde het katholieke persbureau de publicatie.

Sasson beklemtoonde dat de week een erg kunstmatige constructie is. Sommige historici geloofden dat de oude Mesopotamiërs nog voor de Israeliërs hun week in zeven dagen opdeelden. "Toch ben ik ervan overtuigd dat deze zevendagenweek en vooral de slotdag, die een rustdag is, uniek was voor Israël. De zevende dag werd door het volk van Israël ook nadrukkelijk in verband gebracht met de Schepper: zes dagen zal je werken, maar de zevende dag is sabbat voor de Heer uw God. Op die dag zal je niet werken", zo citeerde KerkNet de wetenschapper.

Die joodse opvatting werd overgenomen door het christendom, dat de rustdag verschoof van zaterdag naar zondag.

Volgens Sasson is het opsplitsen van de week in zeven dagen verre van evident. De Maya's wisselden af tussen een dertiendagen- en een twintigdagenweek. De week in Bali varieerde van één tot tien dagen en het pre-christelijke Litouwen kende weken van negen dagen. Rome kende tot in de vierde eeuw, toen Keizer Constantijn het Romeinse Rijk tot het christendom bekeerde en de zevendagenweek verplicht stelde, de achtdagenweek.

Latere pogingen om de zevendagenweek ongedaan te maken, mislukten.

De Sovjet-Unie probeerde zonder succes de zesdagenweek, met de zesde dag als rustdag, in te voeren. In 1793 probeerde men tijdens de Franse Revolutie nog eens de maand in decaden van tien dagen in te delen. Maar in 1806 moest Napoleon terugkeren naar de zevendagenweek, aldus Kerknet Vlaanderen.