Vrijspraak wenkt voor triatleet Rutger Beke

De schorsing van triatleet Rutger Beke zal zo goed als zeker opgeheven worden. Dat is de conclusie van professor Marc Boogaerts, door de Disciplinaire Raad van de Vlaamse Gemeenschap aangesteld als onafhankelijk expert in de zaak Beke.

Belga

Boogaerts verklaarde in het VRT-journaal dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat Beke Epo gebruikt zou hebben.

Beke testte op 1 september positief op het gebruik van epo na de Zwintriatlon in Knokke. Op 4 maart kreeg hij in eerste aanleg een schorsing van 18 maanden, maar Beke ging in beroep tegen die straf. De verdediging van Beke pleit dat de de epotest niet sluitend is. Volgens de entourage van Beke bestaat er een eiwit dat een vals-positief beeld geeft.

Op 6 juni belastte de Disciplinaire Raad van de Vlaamse Gemeenschap de Leuvense professor en hematoloog Marc Boogaerts met een bijkomend onderzoek. Die kreeg maandag de toestemming om met zijn conclusies naar buiten te komen.

Volgens Boogaerts zijn er twee gegronde redenen om aan de positieve test van Beke te twijfelen. Vooreerst is er het verschil in interpretatie tussen de verschillende laboratoria waar de stalen getest worden. "Als een mens na een zware inspanning te veel eiwitten in zijn urine heeft interpreteert het ene laboratorium dat als een positieve test, zoals die van Gent en Keulen. Een ander labaratorium zou zoiets meteen als een negatieve test beschouwen. Dat is geen kritiek op de laboratoria van Keulen en Gent. Ik ben zeker dat ze daar te goeder trouw gehandeld hebben en de wetenschap is nu eenmaal steeds in beweging."

Ten tweede kunnen ook volgens Boogaerts bepaalde eiwitten voor een vals-positief resultaat zorgen en is de epotest dus inderdaad niet waterdicht. "Laboratoria in Leuven hebben aangetoond dat een van de reagentia die in de test gebruikt wordt niet specifiek genoeg is. Dat wil zeggen dat de test ook andere eiwitten dan epo oppikt."

"Er is dus geen hard wetenschappelijk bewijs dat Beke niet clean zou zijn", besluit de professor, die de Disciplinaire Raad dan ook het advies zal geven om Rutger Beke vrij te spreken.

De uitspraak volgt volgende week dinsdag, 9 augustus.