Kamer keurde 6.649 naturalisaties goed en verwierp 3.023 aanvragen

Tussen oktober 2004 en juni 2005 heeft de Kamer 6.649 naturalisaties goedgekeurd, 3.023 aanvragen tot naturalisatie verworpen en 3.069 aanvragen zijn verdaagd. Dat blijkt uit cijfers over de activiteiten van de Kamer tijdens het afgelopen parlementaire jaar, die maandag werden meegedeeld.

Belga

Het afgelopen werkjaar heeft de Kamer 158 wetsontwerpen en 34 wetsvoorstellen aangenomen. In de commissies werden 3.447 mondelinge vragen gesteld en 168 interpellaties gehouden. In de plenaire vergaderingen werden 464 mondelinge vragen gesteld en werden 3.110 schriftelijke vragen gesteld.

In totaal waren er 73 plenaire vergaderingen, goed voor 258 uren. Er werden 755 commissievergaderingen gehouden die alles samen 1.457 uren duurden.

Van de 150 kamerleden cumuleren er 18 hun mandaat met het burgemeesterschap. Achttien kamerleden zijn schepen en 109 zijn gemeenteraadslid, blijkt uit cijfers van april 2005.

De gemiddelde leeftijd van de kamerleden is 44,7 jaar. Het jongste kamerlid is 23, het oudste 68. Kamervoorzitter Herman De Croo heeft de grootste parlementsanciënniteit.

Honderd en negen kamerleden hebben een universitair diploma. Negenentwintig leden hebben een diploma hoger onderwijs en twaalf leden hebben een diploma secundair onderwijs. Eenenveertig kamerleden hebben een vrij beroep, 40 leden zijn bediende, 28 onderwijzer en 20 kamerleden zijn ambtenaar. Onder de kamerleden bevinden zich 9 zelfstandigen en 3 journalisten. Negen kamerleden hebben geen beroep.

De Kamer telt 630 personeelsleden en een begroting van 111.555.500 euro. Bijna 43.000 mensen brachten het afgelopen /.KVH(BAR) ./. 011659 AUG 05