Directeur Opzoekingsstation Gorsem onterecht ontslagen

Ex-directeur Clem Verheyden van het PCF Koninklijk Opzoekingsstation in Gorsem is volgens arbeidsrechtbank in november 2003 onterecht ontslagen. De rechtbank oordeelde dat “het ontslag dat om dringende redenen gebeurde onterecht was, en er dus geen sprake is van valsheid in geschrifte noch van enig bedrieglijk inzicht”.

kdriessens

BR> Naast zijn ontslag als directeur trad Verheyden destijds terug als CD&V-voorzitter van Sint-Truiden. De vzw Opzoekingsstation van Gorsem die de directeur tewerk stelde, kan tegen deze beslissing nog beroep aantekenen.

“Terug in dienst treden, is geen optie, maar het doet wel deugd dat de rechter oordeelde dat mijn ontslag onterecht was. Door deze uitspraak worden mijn rechten op de ontslagvergoeding weer reëel,” zegt Verheyden. Bij de CD&V-fractie in Sint-Truiden werd het bericht positief onthaald en kan Verheyden opnieuw als een volwaardig bestuurslid fungeren.