Vakbonden De Post vragen stopzetting eerste fase "Refocus"

Het gemeenschappelijke vakbondsfront bij De Post heeft een brief geschreven aan topman Johnny Thijs, waarin het vraagt de eerste fase van het project "Refocus" stop te zetten. De vakbonden zeggen dat het bedrijf de gemaakte afspraken niet nakomt.

Belga

Het project "Refocus" voorziet in het opsplitsen van de activiteiten 'mail' (postverdeling, enz..) en 'retail' (postkantoren) bij De Post. "In de eerste fase was onder meer de toekomstige classificatie van de verschillende kantoren afgesproken", legt Rik Denys, nationaal vrijgestelde van ACV-Transom, uit. "De Post stuurde echter andere documenten naar de kantoren dan die die waren goedgekeurd in het paritair comité. Dat kunnen we niet aanvaarden." De vakbonden vragen de directie de eerste fase te blokkeren, "tot wanneer er duidelijke, conforme teksten zijn". Ze wachten nu op reactie van De Post. "Als het bedrijf niet bereid is weer rond de tafel te gaan zitten, zullen we met de achterban moeten zien welke acties mogelijk zijn", aldus nog Denys, die herhaalt dat er al een stakingsaanzegging lopende is "voor de retail".

Het vakbondsfront herhaalt ook dat er in het dossier van Refocus "nog te veel vraagtekens zijn voor de toekomst van ons personeel". De vakbonden vrezen al langer dat 650 postkantoren zullen worden gesloten. Denys haalde ook het voorbeeld aan van kleinere postkantoren, die vaak geleid worden door bedienden. Voor sommige kantoren trekt De Post nu blijkbaar het niveau op tot sectiechef, waardoor die bediende dreigt afgedankt te worden", luidt het.