Verzekeraars willen zich verzekeren tegen terrorisme

Bang voor de gevolgen van een terroristische aanval in ons land wil Assuralia, de koepelorganisatie van de verzekeringssector, een plafond laten instellen op de autoverzekering en de arbeidsongevallenverzekering.

Belga

Zo schrijft La Libre Belgique woensdag. Assuralia stelt hieromtrent een reeks vragen aan minister van Economie Marc Verwilghen.

België is nog een van de zeldzame landen in Europa waar er een onbegrensde dekking is voor die twee verplichte verzekeringen, luidt het. "Zodra er een grote catastrofe gebeurt, zouden de autoriteiten moeten kunnen ingrijpen, zoals dat reeds kan bij natuurrampen," aldus Peter Wiels, woordvoerder bij Assuralia. Wanneer het vastgelegde plafond voor die twee verzekeringen wordt overschreden, zou de Staat moeten tussenkomen. Op die manier wordt ook de solidariteit tussen de privé-sector en de openbare sector bevorderd.