Openbaar onderzoek rond Lummens zwart punt loopt 30 dagen

In Vlaanderen zijn 800 zwarte punten, en het kruispunt Ringlaan-Schulensebaan was een van de kruispunten waar het meeste doden en zwaargewonden vielen. Aan café De Luman vielen ook slachtoffers onder de zwakke weggebruikers, onder andere baron André de Moffarts. Een van de eerste zwarte punten zal binnenkort worden heringericht, want sinds eind vorige week hangt de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning van de Afdeling Wegen en Verkeer officieel uit. Het openbaar onderzoek loopt dertig dagen, en het dossier kan ingekeken worden op het Lummense gemeentehuis. Tijdens een infovergadering begin mei werden de plannen al voorgesteld aan een dertigtal buurtbewoners en grondeigenaars, en iedereen was overtuigd dat er ‘iets’ moest gebeuren. Na jarenlang onderzoek met heel wat studies, agenten die meermaals zelf verkeerslichten simuleerden, en veel verkeerstellingen werd door specialisten besloten om een rotonde aan te leggen.

jforier

De kostprijs zonder BTW wordt geraamd op 570.000 euro en er worden 75 kalenderdagen voorzien om de werken uit te voeren. Deze periode kan met 30 kalenderdagen verlengd worden voor de aanleg van de nutsleidingen.