Dalend aantal zelfstandigen vraagt vrijstelling sociale bijdragen

Ondanks de stijging van het aantal zelfstandigen is het aantal dat een vrijstelling vraagt van de betaling van de sociale bijdragen in de periode 1999-2003 afgenomen. Ook het aantal verleende volledige of gedeeltelijke vrijstellingen daalde. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Middenstand Sabine Laruelle op een schriftelijke vraag van Bert Schoofs (Vlaams Belang).

Belga

Zelfstandigen "die zich in staat van behoefte bevinden of in een toestand die de staat van behoefte benadert" kunnen zoals bekend een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen bij de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw. De mogelijkheid bestaat enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Het aantal zelfstandigen in hoofdberoep steeg in ons land tussen 1999 en 2003 van 588.978 tot 640.047. Het aantal aanvragen voor vrijstelling van sociale bijdragen nam in deze periode echter af van 17.890 in 1999 tot 17.332 in 2003. In 1999 werd in 5.161 dossiers een volledige vrijstelling verleend en in 7.148 een gedeeltelijke. In 2003 was dat respectievelijk 5.049 en 6.051.