Iran stelt heropstarting nucleair programma twee dagen uit

Iran heeft de hervatting van zijn nucleaire activiteiten maandag op verzoek van het hoofd van het Internationaal Atoomenergie Agentschap twee dagen uitgesteld.

Belga

BR> Dat heeft Ali Agha Mohammadi, woordvoerder van de Iraanse Opperste Nationale Veiligheidsraad, in Teheran meegedeeld.

IAEA-directeur Mohammed ElBaradei had Iran om "maximaal twee dagen" uitstel verzocht, zodat inspecteurs van het IAEA op het verbreken van de VN-zegels op het nucleaire complex bij Isfahan kunnen toezien. Eerder zei Mohammadi dat Iraanse technici de zegels maandag zouden verbreken om de nucleaire activiteiten weer op te starten.

Mohammadi zei dat de Iraanse regering nauwe banden met Europa wil onderhouden, maar niet voornemens is afstand te doen van het fundamentele recht van Iran op kernenergie. "Onze bevolking is bezorgd dat de regering een deal met de Europeanen zou sluiten en de rechten van de natie zou verkwanselen. Wij zullen de rest van het werk met de Europeanen coördineren", zei hij.

Iran is met Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland verwikkeld in vergevorderde onderhandelingen over zijn nucleaire programma. De drie landen hebben aangekondigd dat zij voor 7 augustus met een uitvoerig plan willen komen om Iran ertoe te bewegen zijn uraniumverrijkingsprogramma en aanverwante activiteiten op te geven. Duitse en Franse woordvoerders waren dan ook verbaasd dat Teheran niet tot het einde van de week wilde wachten. De Europese Unie waarschuwde onmiddellijk dat iedere eenzijdige stap op dit moment schadelijk zou zijn voor de onderhandelingen.

Ook ElBaradei maande Iran geen stappen te zetten die het proces "in dit kritieke stadium" in gevaar konden brengen. Woordvoerder Peter Rickwood zei dat het IAEA aanvullende controleapparatuur moet installeren voordat Iran de omzetting van uranium kan hervatten. Het IAEA zou dit "ergens volgende week" kunnen doen, zei Rickwood.

Iran heeft de conversie en verrijking van uranium vorig jaar november opgeschort. In het bijzonder de Verenigde Staten verdenken Iran ervan kernwapens te willen ontwikkelen. Iran zegt dat zijn nucleaire programma uitsluitend gericht is op het opwekken van energie. Het stelt dat het zijn uraniumprogramma in november vrijwillig heeft opgeschort en dit programma op elk willekeurig moment mag hervatten. Hervatting van de nucleaire activiteiten kan ertoe leiden dat Iran van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties sancties krijgt opgelegd, zoals al lang wordt bepleit door de Verenigde Staten.

In het nucleaire complex in Isfahan wordt geconcentreerd uraniumerts, ook wel 'yellowcake' genoemd, omgezet in gas, dat in centrifuges kan worden verrijkt. Laagverrijkt uranium wordt gebruikt als brandstof in kerncentrales, maar hoogverrijkt uranium kan worden gebruikt voor de productie van atoomwapens.

Aangeboden door onze partners