Aantal betrapte illegalen in Oostende bijna verdubbeld

Het aantal onderschepte vluchtelingen dat op illegale wijze via de Oostendse haven naar Groot-Brittannië wil vluchten, is tijdens de eerste zes maanden van dit jaar bijna verdubbeld.

Belga

Dat deelt de Oostendse havenkapitein Ronald Kreps mee.

Het aantal steeg van 180 tijdens de eerste jaarhelft van 2004 naar 298 dit jaar. De havenkapitein kan niet uitsluiten dat het steeds dezelfde illegalen zijn die opnieuw worden opgepakt en vrijgelaten. Vorig jaar probeerden volgens de havenkapiteit 596 personen via vracht- en personenwagens op illegale wijze naar Groot-Brittannië te reizen. Dit jaar zijn het er tot nu toe 298 of exact de helft van vorig jaar. De stijging van het aantal arrestaties is volgens de havenkapitein te wijten aan de enorme investeringen die het Oostendse havenbestuur deed. Het gaat onder meer om camerasystemen en scanners.

Over de nationaliteiten van de illegalen is de havenkapitein niet op de hoogte.