Politie mag sneller telefoon afluisteren

De politie krijgt voortaan sneller en vroeger de toelating om telefoongesprekken af te luisteren. Daarover is een wetsontwerp in de maak.

Belga

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) beschouwt een dergelijke versoepeling als een extra middel bij de preventie van terreur, zo zegt hij in een interview met de kranten Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet maandag.

De politiediensten en de Staatsveiligheid vragen al enige tijd om vlotter toegang te krijgen tot het aftappen van telefoonlijnen en het afluisteren van gesprekken. Eerder gaf minister van Justitie Laurette Onkelinx, onder wie staatsveiligheid ressorteert, al te kennen het daarmee eens te zijn. Nu gaat dus ook haar collega Dewael, bevoegd voor politie, akkoord met een versoepeling. Aan een wetsontwerp daarover wordt gewerkt.

Telefoontap is momenteel enkel toegestaan onder strenge voorwaarden en in de zogenoemde 'reactieve' fase, in het kader van een lopend onderzoek naar een strafbaar feit na klacht of aangifte.

De nieuwe wet moet afluisteren ook in de 'proactieve' fase mogelijk maken, als er aanwijzingen zijn dat er strafbare feiten worden beraamd.