Van Mechelen: nood aan Antwerps stadion met 40.000 plaatsen

Antwerpen heeft nood aan een volwaardig stadion met een capaciteit van 40.000 toeschouwers. Dat zegt Vlaams minister van Financiën en Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD).

Belga

Hij pleit voor het samengaan van een dergelijk stadion met een bedrijvenzone. Dat laatste vindt Unizo-Antwerpen geen goede piste. Van Mechelen gaf maandag in Gazet van Antwerpen een omstandig overzicht van een reeks lopende Antwerpse dossiers. Zo gaat de minister ervan uit dat de Liefkenshoekspoortunnel onder de Schelde klaar is in 2012. De werkzaamheden zouden eind 2006 starten. De bouw van de Oosterweelverbinding zou ook in 2012 moeten klaar zijn. Met de bouw zou in 2007 worden begonnen. Binnenkort legt de Vlaamse regering definitief het tracé vast in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

Van Mechelen kondigt aan dat de tweede fase van de werken aan de Leien start in 2007 omdat na de eerste fase een adempauze nodig is. De IJzeren Brug aan de Frankrijklei, die er al decennia staat, kan volgens de minister het best in het najaar van 2006 worden afgebroken. Ook de tijdelijke bruggen op de Singel kunnen volgens Van Mechelen niet blijven staan. Ze kunnen tot 18 november in gebruik blijven. Dan heeft de aannemer twee maanden de tijd om ze af te breken. Tegen 18 maart 2006 moeten de kruispunten van de Singel heraangelegd zijn.

Eens de Ring na de werken weer over zijn volle capaciteit beschikt, moet volgens Van Mechelen bekeken worden of alle op- en afritten wel open moeten blijven. Het afsluiten van enkele afritten heeft immers een positief effect op de doorstroming van het verkeer gehad. Voorts wil Van Mechelen de premetro-koker onder de Turnhoutsebaan in gebruik nemen. Hij wil ook dat een bedrijventerrein van 200 hectare in Wommelgem er komt.

Van Mechelen pleit voor één groot stadion in de Scheldestad. Het zal vlotter gaan om twee voetbalclubs in één stadion te laten spelen dan om een fusie tussen Antwerp en Germinal Beerschot rond te krijgen, aldus de minister. Om de financiering sneller rond te krijgen, wil Van Mechelen het stadion samen met een bedrijvenzone zodat een aantal functies kunnen gedeeld worden.

De ondernemersorganisatie Unizo is daar geen voorstander van omdat Antwerpen de voorbije jaren inspanningen heeft gedaan om de traditionele commerciële kernen van de stad te versterken. Unizo pleit voor een financiering via een multifunctioneel stadion op basis van een behoeftestudie voor de regio. Unizo herhaalt ook dat de noodbruggen op de Singel volgens haar moeten blijven staan.