Journalisten mogen mits onafhankelijkheid debat modereren

Journalisten kunnen buiten het kader van hun normale journalistieke opdracht en al dan niet bezoldigd, debatten modereren, interviews doen en lezingen geven op voorwaarde dat ze daarbij hun onafhankelijkheid en die van hun redactie niet in het gedrang brengen.

Belga

Dat stelt de Raad voor Journalistiek in antwoord op vragen van de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten (VVJ). Het antwoord komt er na de heise die in april ontstond naar aanleiding van het debat dat VRT-journalist Siegfried Bracke in Knokke had gemoderereerd voor het Vlaams Belang. De VVJ vroeg de Raad voor Journalistiek ondermeer in hoeverre journalisten tegen vergoeding debatten kunnen modereren op vraag van een politieke partij.

In haar advies stelt de Raad dat er geen beroepsethische regels zijn die beletten dat journalisten dergelijke activiteiten uitvoeren. De Raad laat tot slot de mogelijkheid open dat redacties voor de toepassing van deze gedragsregels bijkomende afspraken en/of regelingen uitwerken. Ook werk- of opdrachtgevers kunnen met hun journalisten bijkomende en meer expliciete afspraken uitwerken over nevenactiviteiten.

Naar aanleiding van de heisa rond Siegfried Bracke besliste de VRT dat journalisten van de openbare omroep niet langer politieke debatten mogen leiden zonder toestemming van de hoofdredactie.