Deelname aan docusoap gaat in tegen plichtenleer artsen

Artsen die meewerken aan een tv-programma, waarbij het informatieve karakter louter bijkomstig is, overtreden de code van geneeskundige plichtenleer. Dat zegt de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren in een recent uitgebracht advies.

Belga

De Raad bracht het advies uit op vraag van een ziekenhuis, dat bedenkingen had bij het optreden van een arts in het VT4-programma "De Bevalling". Artsen die meewerken aan dat soort programma's overtreden de plichtenleer, luidt het. De code bepaalt dat artsen hun medewerking mogen verlenen aan de media met het oog op het verstrekken van medische informatie "die belangrijk en nuttig kan zijn voor het publiek".