Terracotta leger in China bedreigd door pollutie

Het ondergrondse leger uit terracotta in Xian van de eerste Chinese Han-keizer wordt bedreigd door luchtverontreiniging. De pollutie dreigt de 2.200 jaar oude krijgers te vernietigen. Dat meldde de South China Morning Post maandag.

Belga

De honderden beelden in klei, die de laatste dertig jaar geleidelijk werden opgegraven, beginnen al hun kleuren te verliezen door oxidatie als gevolg van de blootstelling aan de lucht.

"Als er nu niets wordt ondernomen, zijn de krijgers binnen honderd jaar zo beschadigd dat de grachten op steenkoolmijnen zullen lijken en geen enkele esthetische waarde meer zullen hebben", verklaarde Cao Junji, onderzoeksdirecteur op het Instituut voor Milieu van de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen.

Zure luchtdeeltjes hebben het oppervlak van de beelden aangetast en een fijn poeder achtergelaten. Die deeltjes verzwakken ook het gips dat voor de stevigheid van de beelden zorgt.

"Als een been of een schouder losgeraakt, is heel het beeld beschadigd", zo zei een expert in een dagblad uit Hongkong. De specifieke eigenschappen van de beelden, zoals de neus, het haar of de snor, dreigen ook te verdwijnen.

"Het museum beschikt over technici en verschillende toestellen om het milieu te observeren, maar er is niet voldoende deskundigheid aanwezig", aldus Cao, die aan de basis ligt van het initiatief om de beelden te conserveren in samenwerking met laboratoria in Hongkong en de Verenigde Staten.

"De luchtverontreiniging tast het culturele patrimonium aan. We kunnen de pollutie niet uitschakelen, maar we kunnen wel de gevolgden ervan beperken", verklaarde de Chinese specialist. Archeologen schatten dat de drie grachten in totaal ongeveer achtduizend soldaten en paarden in terracotta bevatten. Een tweeduizendtal beelden zijn tot nu toe opgegraven, waarvan er 1.172 aan het publiek worden getoond.