"Dokters in docusoaps overtreden plichtenleer"

Artsen die meewerken aan een tv-programma, waarbij het informatieve karakter louter bijkomstig is, overtreden de code van geneeskundige plichtenleer.

Belga

Dat zegt de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren in een recent advies. De Raad bracht het advies uit op vraag van een ziekenhuis, dat bedenkingen had bij het optreden van een arts in het VT4-programma "De Bevalling".

Artikel 16 van de code bepaalt dat artsen hun medewerking mogen verlenen aan de media met het oog op het verstrekken van medische informatie "die belangrijk en nuttig kan zijn voor het publiek". "Als dat niet het geval is, dan neemt de arts enkel deel aan het programma om zichzelf te verkopen en gaat het om ongeoorloofde publiciteit", zegt Ivo Uyttendaele, ondervoorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren.