Elektronische facturatie vindt geen doorbraak

De rigide regels van de fiscus zorgen ervoor dat elektronische facturatie geen doorbraak vindt en zal vinden in België. Dat zegt Baudeoin Velge van Fedis. In 2004 werden amper 500.000 op een totaal van 1 miljard facturen in België elektronisch verstuurd. Fedis en het VBO vragen een meer flexibele toepassing van de wetgeving terzake.

Belga

De Belgische wetgeving rond elektronische facturatie is van toepassing sinds 1 januari 2004. De fiscale administratie bereidt momenteel omzendbrieven voor die duidelijkheid moeten verschaffen op het vlak van onder meer BTW. Maar volgens de federatie van distributieondernemingen (Fedis) en het VBO bemoeilijkt de fiscus de toepassing met rigide regels.

Volgens Velge vraagt de fiscus van de bedrijven een tweede elektronische regelaar, die een soort 'time-stamp' kan plaatsen. De fiscus wil zo fraude tegengaan. Maar volgens Velge kost dit per factuur 15 eurocent. Hij wijst naar andere landen waar de controle op eenvoudiger wijze gebeurt.

Bovendien, aldus Velge, wil de fiscus dat de facturen 10 jaar worden behouden terwijl ze zelf maar vijf jaar teruggaat bij controle. De fiscus wil ook de zekerheid hebben dat de programma's om de facturen te lezen, behouden blijven.

Als gevolg hiervan, aldus Velge, stappen bedrijven niet af van gewone facturen omdat het hen geen voordelen biedt. VBO en Fedis vragen dat Hervé Jamar - staatssecretaris voor de modernisering van Financiën en de strijd tegen fiscale fraude - de betrokken diensten van Financiën op andere gedachten brengt. Beide werkgeversorganisaties vragen een flexibeler toepassing. Zo vragen ze de bewaartermijn voor elektronische facturen terug te brengen tot vijf jaar.