"Europa verkeert in diepe crisis"

Europa verkeert in een diepe crisis. Dat heeft de Luxemburgse premier en EU-voorzitter Jean-Claude Juncker gezegd na het mislukken van het overleg over de meerjarenbegroting van de Europese Unie.

AP Ned

Het overleg mislukte door de weigering van Groot-Brittannië om zijn jaarlijkse korting op te geven, maar ook Nederland en Zweden, die vinden dat ze te veel aan de EU moeten betalen, lagen dwars. Polen, Tsjechië en acht andere oostelijke EU-landen wilden zo graag dat er een akkoord zou komen, dat ze aanboden een deel van het geld dat zij van de EU krijgen af te staan aan hun rijke westelijke partners. Het mocht niet baten. Juncker zei zich te schamen dat arme landen met dit voorstel hadden moeten komen.

Door het mislukken van het overleg is de crisissfeer binnen de EU compleet. Op de eerste dag van de EU-top in Brussel, donderdag, werd reeds besloten de Europese grondwet op de lange baan te schuiven. Dat besluit was onvermijdelijk door de afwijzing van de grondwet door de Franse en Nederlandse kiezers.

De Britse premier Tony Blair wilde slechts over de korting praten als de EU akkoord zou gaan met een verlaging van de landbouwuitgaven. Een compromisvoorstel van de Luxemburgse premier en EU-voorzitter Jean-Claude Juncker werd door hem verworpen. Blairs woordvoerder zei dat het voorstel waar het de verlaging van de landbouwsubsidies betreft te vaag was geformuleerd. Blair weigert de lucratieve korting die zijn land al jaren krijgt op zijn EU-contributie op te geven, zonder de garantie dat de landbouwuitgaven worden verlaagd. Juncker wilde de korting tot 2013, van jaarlijks ongeveer 4,6 miljard euro, bevriezen, maar stelde daar volgens Blairs woordvoerder te weinig tegenover.

Blairs woordvoerder zei dat het afgewezen voorstel zo geïnterpreteerd kon worden dat de subsidies juist worden beschermd. Ook zou Groot-Brittannië volgens het voorstel een extra bijdrage hebben moeten leveren aan de EU-begroting, aldus de woordvoerder. Hij zei ook dat Juncker met nog een voorstel was gekomen, dat zelfs nog slechter was dan het eerste.