Ramp Gellingen: minister Peeters belooft maatregelen

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken en Energie, gaat naar aanleiding van de gasramp in Gellingen van vorig jaar, op korte termijn een informatieportaal 'KLIP' oprichten. Op langere termijn, tussen nu en 2013, wil de minister een grootschalig referentiebestand (GRB) beschikbaar stellen. Dat kondigde hij dinsdag aan.

Belga

Het KLIP is het "Kabels en Leidingen Informatie Portaal". Op dat portaal zal de aannemer met één druk op de knop een zicht krijgen welk nutsbedrijf waar leidingen of kabels heeft liggen. "Momenteel moet de aannemer zich tot de gemeente wenden, die hem dan met enige vertraging de nodige informatie verschaft welke nutsbedrijven op een bepaald stuk grond leidingen hebben lopen", aldus de woordvoerder. "Met het portaal worden de gemeenten ontlast en krijgt de aannemer een zicht op de nutsbedrijven, die hij dan kan consulteren om hun plannen in te kijken".

Bedoeling is dat het KLIP er tegen volgend jaar komt. Hoe KLIP er concreet moet uitzien, wordt nog onderzocht. Tevens onderzoekt men of er een interactieve module aan het portaal kan worden toegevoegd, "zodat ook ingebracht kan worden waar er werken aan de gang zijn, bijvoorbeeld in het kader van de Minder Hinder aanpak".

Op langere termijn wil minister Peeters een grootschalig referentiebestand (GRB) oprichten. De volgende acht jaar zal elke gemeente van Vlaanderen gedetailleerd in kaart worden gebracht, onder meer met behulp van luchtfoto's. "Met het GRB krijgt men geen zicht op de kabels of leidingen onder de grond, maar beschikt men wel over een zeer gedetailleerde plattegrond van het gewest, met één standaard en één schaal", aldus de woordvoerder. De huidige plannen die aannemers moeten raadplegen zijn sterk verschillend en niet altijd even nauwkeurig. Met het GRB wordt één referentiekader aangereikt, waar de netbeheerders en nutsbedrijven hun plannen dan kunnen inbrengen.

KLIP en GRB zijn in eerste instantie dus complementair aan elkaar, maar zouden op termijn wel kunnen samenvallen. Het initiatief van Peeters komt er na overleg met netbeheerders en nutsbedrijven, aannemers en opdrachtgevers, ambtenaren en deskundigen. Na de mondelinge adviezen werd een schriftelijke consultatie gehouden om te weten wie welke gegevens of bestanden ter beschikking heeft, waar welke kabels en leidingen gelegen zijn, en hoe de betreffende plannen ter beschikking gesteld worden van anderen, met name burgers of bedrijven die graaf- of boorwerken verrichten. De minister wijst er nog op dat de degelijkheid en de veiligheid van kabels en leidingen voornamelijk een federale bevoegdheid zijn, met name via het Bestuur voor Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

In Gellingen ontplofte vorig jaar een hoofdgasleiding van gasbeheerder Fluxys. Verschillende mensen kwamen bij de ontploffing om. Er waren werken bezig in de buurt van de pijpleiding, maar de aannemers waren blijkbaar niet op de hoogte van de precieze ligging van de leiding.