117 nieuwe jobs in thuishulp in Herentals en Genk

Vlaams minister van sociale economie Kathleen Van Brempt (sp.a) heeft dinsdag de bedrijven 't Gerief uit Herentals en Kluster uit Genk erkend als invoegbedrijf. De twee bedrijven zullen 117 voltijdse jobs in de thuishulp creëren voor laaggeschoolden, langdurig werklozen en allochtonen.

Belga

De bedrijven werken met dienstencheques en bieden diensten aan zoals poetshulp, strijken, wassen, klein naaiwerk en het bereiden van kleine maaltijden. Met de 117 jobs kunen meer dan 1.000 gezinnen in de betrokken regio's thuishulp vinden. Het Vlaams werkgelegenheidsakkoord dat in januari van dit jaar gesloten werd, voorzag 2,5 miljoen euro voor jobs voor groepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. In totaal trekt de Vlaamse regering 13,5 miljoen euro uit voor invoegeconomie. Daarmee kunnen in totaal 1.250 voltijdse jobs gecreëerd worden, waarvan 750 in de thuishulp.