Breigoedbedrijf Cantens in Sint-Niklaas failliet verklaard

In Sint-Niklaas heeft het breigoedbedrijf Cantens de boeken neergelegd. De rechtbank van koophandel in Dendermonde sprak dinsdag het faillissement uit. Er werd een curator aangesteld. Het bedrijf werd opgericht net na de tweede wereldoorlog en had tijdens de gloriejaren een dertigtal werknemers. De bestellingen waren echter tot nul herleid en de banken hadden geen enkel vertrouwen meer in de overlevingskansen van de firma. Er werken momenteel nog 11 mensen die door het faillissement getroffen worden.

Belga

De laatste jaren was er een hoge gedeeltelijke werkloosheid wegens het wegvallen van de bestellingen. De sociale ellende in de breigoedsector is volgens ACV Textura nog niet ten einde en de vooruitzichten blijven somber. Nog andere breigoedondernemingen kampen momenteel met zware moeilijkheden.

Patric Gorrebeeck, secretaris ACV Textura Sint-Niklaas, betreurt dat de verlaging van de drempel van 20 tot 10 werknemers voor het bekomen van de sluitingspremie in geval van faillissement niet vanaf 1 januari 2005 van toepassing is maar pas vanaf 1 juli 2005. "Dit is tijdens de recente interprofessionele onderhandeling afgesproken met de regering. Dit betekent dat de getroffen werknemers van de firma Cantens naast de kar vallen, wat we als sociaal onrechtvaardig ervaren," aldus Gorrebeeck.

ACV Textura komt op 2 juni bijeen met de getroffen werknemers voor het opstellen van de schuldvorderingen en de sociale begeleiding.