IAO: helft jongeren wereldwijd zonder werk

Wereldwijd heeft minder dan de helft van de actieve jongeren werk. Zo'n 238 miljoen jongeren moeten overleven met minder dan één dollar per dag, zo'n 462 miljoen jongeren leven met minder dan twee dollar per dag. Dat is dinsdag gezegd in Geneve, bij de start van de 93ste conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De bijeenkomst van zowat 4.000 afgevaardigden uit 178 landen gaat naast jeugdwerkloosheid over thema's als dwangarbeid, arbeidsduur, veiligheid op de werkvloer of visserij. Zowel vakbonden als werkgevers zijn lid van de IAO.

Belga

Het aantal werkloze jongeren wordt geschat op 88 miljoen of 47 pct van alle werklozen. Nagenoeg een vierde van alle jongeren of 22,5 pct van de 1,1 miljard 15-tot 24-jarigen leeft in extreme armoede. Naar schatting verrichten wereldwijd 59 miljoen jongeren van 15 tot 18 jaar gevaarlijk werk.