Bush maant Congres aan harder te werken

De Amerikaanse president George W. Bush heeft het Amerikaanse Congres dinsdag tijdens een persconferentie aangemaand om sneller te werken.

Belga

"Onze economie is sterk, maar we moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de economie blijft bloeien en dat de mensen een job kunnen vinden", stelde Bush. Hij drong er bij het Huis van Afgevaardigden en de Senaat op aan om nog voor augustus te stemmen over de energiewet en vroeg het vrijhandelsakkoord met de landen van Centraal-Amerika (CAFTA) te ratificeren. Hij vroeg gelijk ook om harder te werken aan de hervorming van het pensioensysteem "om de economische zekerheid van dit land op lange termijn veilig te stellen". "Het Congres moet discipline tonen op het vlak van de begroting als we willen dat onze economie blijft groeien", klonk het nog. Bush benadrukte dat hij het begrotingstekort tegen 2009 wil halveren.