Vlaming stapt veelal pas naar advocaat om te worden verdedigd

De Vlaming weet vrij goed wat een advocaat precies doet maar stapt meestal pas naar een raadsman wanneer een conflict effectief voor een rechter belandt en hij verdedigd moet worden. Hoewel de Vlaming zegt een advocaat te zullen raadplegen voor juridisch advies of voor bemiddeling, tonen cijfers aan dat dat in de praktijk weinig voorkomt. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Orde van Vlaamse Balies liet uitvoeren.

Belga

"Zo zegt 62 procent van de ondervraagden een advocaat te zullen raadplegen voor advies. Als we polsen of de Vlaming een belangrijk contract zou laten verifiëren, wat toch het voorbeeld is van een informatievraag, tuimelt dit cijfer terug tot 26 procent", citeert Marc Cottyn, bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies, uit het onderzoek.

Volgens de Orde aarzelt de Vlaming om naar een advocaat te stappen omdat hij meestal niet vooraf weet wat dat hem zal kosten. "Er is geen officiele richtlijn over de erelonen omdat de Europese wetgeving dat niet toestaat. De burger wordt hierdoor een stuk geremd. Daarom raden wij aan om enkele advocaten te raadplegen en te informeren naar het uurloon en relevante referenties. Met deze informatie en met duidelijke afspraken vooraf, kan een goede beslissing genomen worden", aldus Marc Cottyn.

Zeven Vlamingen op 10 zeggen bij bevraging niet goed te weten wat de advocaat precies doet. Als er verder wordt gepeild naar hun kennis, blijkt die echter goed tot vrij goed te zijn. Zo weten de Vlamingen dat de advocaat niet enkel verdedigt (92%), maar ook informeert (79%) en bemiddelt bij een conflict (76%). Vlamingen zeggen vooral een beroep te -willen- doen op een advocaat als ze door een andere partij worden aangeklaagd (65%) en om juridisch advies in te winnen (62%).

Bijna de helft van de Vlamingen (48%) zou een advocaat inzetten om derden aan te klagen bij een uit de hand gelopen conflict. 37% zou een advocaat raadplegen om te bemiddelen, 26% geeft aan belangrijke contracten te willen voorleggen. De studie die deze cijfers opleverde werd in opdracht van de Orde van Vlaamse Balies uitgevoerd door onderzoeksbureau IPSOS bij 511 mensen.