Motie Vlaams parlement plaatst Europese steun op communautaire agenda

Het Vlaams parlement heeft woensdag een motie goedgekeurd die de Vlaamse regering vraagt erover te waken dat het Belgisch standpunt inzake de financiële vooruitzichten van de Europese Unie voor de periode 2007-2013 er niet voor zorgt dat Vlaanderen minder Europees geld krijgt voor innovatie en het versterken van de concurrentiekracht.

Belga

Luc Van den Brande (CD&V) en Jan Loones (N-VA) hadden een motie daarover ingediend. Volgens hen wil minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (VLD) vermijden dat er bij de verdeling van het Europese geld voor de periode 2007-2013 minder geld naar Henegouwen gaat en kan dit ten kost gaan van Europese middelen die voor Vlaanderen bestemd zijn.

De motie werd goedgekeurd door een wisselmeerderheid van CD&V, N-VA en Vlaams Belang. VLD en sp.a stemden tegen. De motie dringt aan op een nieuwe vergadering van het Overlegcomité om duidelijkheid te scheppen over het Belgisch standpunt terzake en zegt dat zeker geen scenario gesteund kan worden waarbij middelen voor Henegouwen minder proportioneel afgebouwd zouden worden ten koste van middelen die voor innovatie en verbetering van de concurrentiekracht in Vlaanderen bestemd zijn.