N-VA huist voortaan in "de Barricade"

De N-VA heeft haar nieuwe partijsecretariaat "de Barricade" genoemd, een verwijzing naar het oude hoofdkwartier van de partij aan het Barricadenplein in Brussel. Nu het nieuwe secretariaat af is, wil de partij zich verder uitbouwen, zowel qua ledenaantal als op het inhoudelijke vlak.

Belga

Het oude partijgebouw, geërfd van de Volkunie, was te groot voor de N-VA en bovendien dringend aan renovatie toe. De N-VA zocht en vond een nieuw hoofdkwartier in een herenhuis in de Liefdadigheidstraat, waar voordien de Nederlandse Academie Nederlandse taallessen aan Franstaligen gaf.

Volgens partijsecretaris Mark Demesmaeker is het een gebouw op maat van de partij. De N-VA betaalde er 550.000 euro voor en scheurde haar broek niet aan deze investering. "We zijn een financieel gezonde partij. De N-VA is schuldenvrij", zegt Demesmaeker.

Vanuit het nieuwe hoofdkwartier wil de N-VA haar werking verder uitbouwen. Het personeelsbestand wordt opgetrokken van acht naar elf mensen en de partij wil haar ledenbestand uitbreiden van 8.000 nu naar 10.000 leden.

Ook inhoudelijk wil de N-VA de komende maanden een versnelling hoger gaan. Zo komt er op 11 juni een colloquim over zelfbeschikking. Volgend jaar komt er een congres over lokale besturen.