Nieuwe richtlijn rond snelheidovertredingen lijkt effect te hebben

De nieuwe richtlijn die snelheidsovertredingen vlugger bestraft, lijkt zijn vruchten af te werpen. Er zouden sinds de invoering begin dit jaar minder zware snelheidsovertredingen zijn begaan.

Belga

Dat heeft minister van Justitie Laurette Onkelinx woensdag in de Kamer gezegd. Volgens CD&V-kamerlid Tony Van Parys heeft de richtlijn een pervers effect.

Een rondzendbrief van de procureurs-generaal bepaalt dat de tolerantiedrempel voor snelheidsovertredingen vanaf begin dit jaar lager komt te liggen. Zo kan de politie een pv opstellen wanneer de snelheidsbeperking met 6 km/uur wordt overschreden. In de zone-30 gaat het bijvoorbeeld om 37 km/uur, in de bebouwde kom om 57 km/uur.

Volgens Van Parys kan de politie de massa pv's door de nieuwe richtlijn niet verwerken, waardoor ze beslist - al dan niet in overleg met het parket - om quota op te leggen. De CD&V'er verwijst naar zijn thuisstad (Gent), waar beslist werd om geen pv's meer op te stellen wanneer de quota van 2.000 per maand is overschreden. "Op die wijze heeft de richtlijn als pervers gevolg dat de pakkans voor zware snelheidsovertreders aanzienlijk is verminderd omdat het quotum zeer snel is bereikt door de massa pv's voor lichte snelheidsovertredingen", stelde hij woensdag in de kamercommissie Justitie.

Minister Onkelinx zei de vaststelling van Van Parys niet te volgen en verwees naar enkele (landelijkere) zones waar het anders verloopt. "Integendeel lijkt de nieuwe richtlijn nu reeds het positieve effect te hebben dat er minder zware snelheidsovertredingen worden begaan. Het lijkt er op het eerste gezicht op dat de weggebruikers op dit moment nog de nieuwe grenzen aftasten. In de toekomst zal dat wellicht verminderen wanneer men er zich nog meer bewust van wordt dat er streng wordt opgetreden tegen snelheidsovertredingen", verklaarde de PS-minister, die eraan toevoegde dat de richtlijn zeker geëvalueerd wordt.

Volgens Van Parys is het vooral een probleem van de steden. Hij vroeg de minister alles nog eens goed te onderzoeken. Onkelinx beloofde dit te zullen op basis van de gegevens die binnenkomen.