VLD-Halle zet Van Springel uit gemeenteraadsfractie

De VLD van Halle heeft dinsdagavond tijdens de gemeenteraadszitting aangekondigd dat ze schepen Jan Van Springel uit zijn fractie gezet heeft. Het schepencollege van Halle ontnam hem vorige week al zijn bevoegdheden (milieu, lokale economie, ruimtelijke ordening en landbouw) omdat hij zich de jongste jaren tijdens de gemeenteraad diverse keren distantieerde van collegevoorstellen.

Belga

"Hij kan zich niet meer verzoenen met het standpunt van het college en van onze fractie. Met onze beslissing hem uit de VLD-fractie te zetten willen we duidelijk maken dat zijn dissidente standpunten niet deze zijn van de VLD-Halle en een einde maken aan de verwarring hierover", aldus eerste schepen Dirk Deridder (VLD) aan Belga.