Heel wat jongeren brengen vakantie thuis voor televisie door

Als kinderen hun vakantie thuis doorbrengen, dan is televisie kijken hun belangrijkste tijdverdrijf. Dat blijkt uit een enquête die het Kinderbijslagfonds HDP heeft uitgevoerd bij 1.207 gezinnen.

Belga

In alle leeftijdscategorieën bekleedt de televisie de eerste plaats binnen de activiteiten van kinderen tijdens de vakantie. Dat percentage blijkt wel af te nemen naarmate de leeftijd toeneemt. Zo spendeert 24% procent van de 0-5-jarigen in de vakantie tijd voor de televisie, tegenover 19% van de 6-10-jarigen, 15,5% van de groep van 11 tot 15 jaar en 14% van de jongeren van 16 jaar en ouder.

Andere bezigheden van de allerjongste categorie zijn spelletjes spelen (22%) en buitenactiviteiten (17%). Ook bij de leeftijdsgroep van 6 tot 10 staan spelletjes (16%) en buitenactiviteiten (12,5%) op de tweede en derde plaats, onmiddellijk gevolgd door lezen, muziek beluisteren en videospelletjes.

Jongeren van 11 tot 15 jaar brengen vaak tijd door met hun vrienden (13%), op het internet (11%) en in de bioscoop (8,5%). "Voor 16-jarigen en ouder delen televisie en internet de eerste plaats (14%), gevolgd door activiteiten met vrienden (13%) en de bioscoop (11%)", luidt het in een persbericht.

Uit de enquête blijkt ook nog dat kinderen met Allerheiligen, Kerstmis en carnaval doorgaans thuisblijven. Tijdens de paas- en zomervakantie volgen ze vaker sportstages of gaan ze op vakantie in het buitenland.

In de enquête werd ook gepeild naar de invloed van de nieuwe regelgeving die de aftrekbaarheid van de uitgaven voor opvang uitbreidt, en die van toepassing is voor het belastingjaar 2006. 46,5% van de gezinnen met kinderen van 0 tot 10 jaar oud, verklaarde dat ze beïnvloed worden door de nieuwe regelgeving als ze hun kinderen inschrijven voor de opvang tijdens de schoolvakanties. Bij 48 pct van de gezinnen was dat niet het geval.

Opvallend was dat 61% van de Franstalige gezinnen vertelde door de nieuwe regelgeving te worden beïnvloed, tegenover slechts 34% van de Nederlandstalige gezinnen.